Puigcerdà

Pensant en una coberta plana pel teu habitatge?

  Coneix les utilitats i els tipus de cobertes planes que existeixen avui dia en aquest article del nostre blog. Si fem una mirada enrere, en un principi, les cobertes planes es construïen en civilitzacions que es trobaven en zones d’escasses precipitacions per tal de recollir l’aigua que es quedava estancada en la coberta.

L’aïllament tèrmic per a vèncer el fred i els alts costos

  En una zona de muntanya, com és el nostre cas a la Cerdanya, on les variacions de temperatures entre estiu i hivern són molt elevades, es fa imprescindible incorporar un bon aïllament tèrmic a les vivendes. Aquest conservarà millor la temperatura al seu interior i, per tant, consumirà menys energia. Per tant, és important …

L’aïllament tèrmic per a vèncer el fred i els alts costos Read More »